Online Teklif Talep Formu 
   
Ana Sayfa Hakkımızda Kalite Yönetimi PDF-Katalog Galeri SSS Hizmetlerimiz Referanslar İletişim
Hizmetlerimiz
Davlumbaz
Yangın Söndürme Sistemleri
FM 200 Gazlı
Yangın Söndürme Sistemleri
CO2 Gazlı
Yangın Söndürme Sistemleri
Novec -1230 Gazlı
Yangın Söndürme Sistemleri
Inergen Gazlı
Yangın Söndürme Sistemleri
Sprinkler Sulu
Yangın Söndürme Sistemleri
Köpüklü
Yangın Söndürme Sistemleri
Kuru Kimyevi Tozlu
Yangın Söndürme Sistemleri
Su Sisi
Yangın Söndürme Sistemleri
Argon Gazlı
Yangın Söndürme Sistemleri
Mikro
Yangın Söndürme Sistemleri
FE 25
Yangın Söndürme Sistemleri
Araç
Yangın Söndürme Sistemleri
Yangın Algılama Sistemleri
Yangın Ekipmanları
Bakım
Otomasyon Sistemleri
 

Bayi Girişi
 Kullanıcı Adı :
 Şifre :
Şifre Hatırlat 
tasarım uygulama mühendislik danışmanlık
CE    ISO    NFPA TSE-HYB    UL TSE   
 


Sıkça Sorulan Sorular

Soru :

Yanma Nedir?

Cevap :

Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir.


Soru :

Yangın Çeşitleri Nelerdir?

Cevap :

Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değişir. Bu bakımdan yangınları 4 gruba ayırabiliriz.
A Sınıfı Yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir.
B Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer.Soğutma (sis halinde su) ve boğma (Karbondioksit, köpük ve kurur kimyevi toz) ile söndürülebilir.
C Sınıfı Yangınlar: Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz.
D Sınıfı Yangınlar: Yanabilen hafif metallerin ve alaşımların (Mağnezyum, Lityum, Sodyum, Seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlardır. Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılırlar. Elektrik donanımlarının yanmasıyla oluşan yangınları ayrı bir sınıf içinde değerlendirmeyip C sınıfı yangınların içerisinde inceleyebiliriz. Elektrik akımı kesilerek müdahale edilmeli ve kuru kimyevi toz kullanılmalıdır.


Soru :

Yangının Nedenleri Nedir?

Cevap :

1. Koruma Önlemlerinin Alınmaması;
Nedenlerin başında yangına karşı önlemlerin alınmaması gelmektedir. Yangın elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri (evlerde kullanılan tüp gazları) patlayıcı-parlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Özellikle büyük yerleşim alanlarında, konut ve iş yerlerinde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektriğin ve LPG tüplerinin yanlış kullanımına dayanmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılmaması da yangını yaratan diğer bir neden olmaktadır. Bununla birlikte kaloriferlerde ve soba ile ısıtma yöntemlerinde, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemlerin alınması halinde yangın afetinde büyük bir azalma olacaktır.
2. Bilgisizlik;
Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitimden geçmemek yangının önemli nedenlerindendir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve oluşan bir yangının söndürülmesini bilmek eğitim ve bilgilenmeden geçer. Bu nedenle yangını önlemeyi öğrenmek kadar yangını söndürmede ilk müdahaleleri de öğrenmek gerekir.
3. İhmal;
Yangın konusunda bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğumuz LPG tüp (evlerde kullanılan tüp gaz), ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulmuş ütü gibi ihmaller büyük yangınlara yol açabilir.
4. Kazalar ;
İstem dışı oluşan olaylardan bazıları da (kalorifer kazanının patlaması, elektrik kontağı gibi) yangına neden olmaktadır. Ancak kendiliğinden gelişen bütün olaylar, başlangıçta yeterli önlemlerin alınması sonucu olabildiği gibi bilgisizliğin de rol oynadığını görebiliyoruz. Temelde bunlar olmaksızın kazaların yol açtığı yangınlar da olmaktadır.
5. Sabotaj ;
Yangına karşı gerekli önlemler alındığı halde; bazı insanlar çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak kişi ve topluma ait bina ve tesisleri yakarak can ve mal kaybına neden olabilir.
6. Sıçrama ;
Kontrol atına alınmış veya alınmamış bir yangın ihmal veya bilgisizlik sonucu sıçrayarak, yayılarak veyahut parlayıp patlayarak daha büyük boyutlara ulaşması mümkündür. Bu nedenle bu tür olaylara karşı dikkatli olmamız gerekmektedir.
7. Doğa Olayları ;
Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi yada yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucunda yangın çıkabilir. Korunma önlemlerinin alınmaması


Soru :

Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler  Nelerdir?

Cevap :

I- Soğutarak Söndürme;
Su ile soğutma :Soğutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanılanıdır. Suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma (yanan cismin su içine atılması sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Su yangın yerine kütlesel olarak gönderileceği gibi püskürtme lansları ile de gönderilebilir.
Yanıcı maddeyi dağıtma : Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme yangının yayılmasına neden olacağından uygulanmaz.
Kuvvetli üfleme :Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır. Bu tip (soğutarak) söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir. Büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş yangınlarda üfleme yangına daha fazla oksijen sağlayacağından yangının büyümesine olur. Bu nedenle bu tür söndürmeler kullanılmaz.
II- Havayı kesme ;
Örtme : Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.
Boğma: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
Yanıcı maddenin ortadan kalkması : Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.


Soru :

Söndürücü Maddeler Nelerdir?

Cevap :

Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.
Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır. Kullanma anında kumun yanıcı maddeyi tamamen örtmesi sağlanmalıdır.

Karbondioksit gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır. Genellikle çelik tüplerde basınç altında sıvı halde tutulur. Bu gazla açık alanlarda ve hava akımının olduğu yerlerde yangının söndürülmesi oldukça zordur.
Kuru kimyevi toz: Yangın söndürmede kullanılan etkin maddelerden birisi de kuru kimyasal tozdur. Kimyasal tozların, cinslerine göre A.B.C. sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir. Aşırı sıcaklıktan (tahta, kumaş, araba lastiği gibi maddelerde) oluşan yangınlar, sıvıların (benzin ve türevleri) tutuşmasından çıkan yangınları ve yanıcı gazların (havagazı-doğalgaz vb.) basınç altında çıkmasından oluşan yangınların söndürülmesinde kullanılmaktadır.
Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.


Soru :

Yangın Önlemleri Nelerdir?

Cevap :

Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır.
I. Yapısal bakımdan yangından korunma;
-Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemelerinin kullanılması,
-Yangının yayılmasını önlemek amacıyla , yangın bölümleri oluşturma,
-Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleme,
-Yangına yüksek derecede dayanıklı yapı seçimi,
-Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yollarının sağlanması,
-Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının ayrılması,
-Her an çalışabilecek durumda faal yangı söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

II. Organizasyon bakımından yangından korunma;
-İyi bir bina idaresi, Gerekli yasakların konulması,
-Sabit tesisatın sık sık kontrolden geçirilmesi,
-Yangınla savaş tatbikatının yapılması,
-Acil ışıklandırma sisteminin kurulması,
-Gereksiz yangın yükünün kaldırılması,
-Korunma sistemi ve planının düzenli kontrolünün yapılması,
-Düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılması.
H. Ev ve İşyerlerinde Alınacak Önlemler ;
-Çatlak, hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedeni olabilir.Bacalar devamlı temizlenmelidir,
-Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,
-Yanıcı maddeler evinizin veya iş yerinizin uygun bir yerinde saklanmalıdır,
-Soba, kalorifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir,
-Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır,
-Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır,
-Kaynak ve kesme işlemlerinde çok dikkatli olunmalıdır,
-Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el sürmemelidir,
-LPG tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyolar sürekli havalandırılmalıdır,
-Yangına karşı korunmak ucuzdur.Evinizde ve iş yerinizde yangına karşı önlemler almak sanıldığı kadar pahalı değil, tam tersine ucuzdur. Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilirler.


Soru :

Yangın  Sırasınmda Neler Yapılmalıdır?

Cevap :

1. Telaşlanmayınız,
2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız,
3. İtfaiyeye telefon ediniz,
4. Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz,
5. Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz,
6. Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,
7. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız,
8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,
9. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,
10. Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.


Soru :

Mutfaklarda yangın riski  nedir?

Cevap :

Mutfaklar yangın riski yüksek mahallerdir. Mutfaklarda kullanılan davlumbazlar, uzun süre temizlenmeden kullanıldığı taktirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda çıkacak yangınlarının söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur.


Soru :

Mutfak yangınlarına karşı nasıl önlemler alabiliriz?

Cevap :

Mutfakta yangına karşı maksimum güvenliği sağlamanız için aşağıda belirtilenleri uygulamanızı öneririz:
• Yemek pişirirken ocağın yanından ayrılmanız durumunda yangın çıkabilir. Mutfaktan ayrılmanız gerektiğinde ocağı kapatınız.
• Yemek pişirirken dar kollu giysiler giyininiz.
• Yemek pişirirken çocukları ocak ve fırından uzak tutunuz. Fırının etrafına bir koruyucu monte ettirmeyi düşününüz.
• Kurutma bezleri, fırın eldivenleri ve diğer yanıcı materyaller ocak ya da fırından oldukça uzak bir yerde tutulmalıdır.
• Sıvı yağı dikkatli bir şekilde kullanınız; tencerede yavaş yavaş kızdırınız, doğru büyüklükte tencere kullanınız ve ateşin altını yağın sıçramasını önleyecek şekilde açınız.
• Devrilmelerini önlemek için, tencere ve tavaları ocağın üzerine sapları içeri doğru gelecek şekilde koyunuz.
• Fırının ızgarasını her kullanışınızın ardından ve davlumbaz filtrelerini ve tüm pişirme aletlerini düzenli olarak temizleyiniz.
• Su, yanan yağı söndürmez – yanmakta olan yağ üzerine asla su dökmeyiniz. Bu tür yangının üzerine su dökülmesi yangının daha çabuk yayılmasına ve ayrıca korkunç yanıklara neden olabilir.
• Mutfakta yangın söndürücü ve yangın battaniyesi bulundurunuz ve nasıl kullanıldıklarını öğreniniz. Bunlar fırından en az 1 metre uzaklıkta ve fırın ile mutfaktaki en yakın çıkış yeri arasında bir yere konulmalıdır.
• Fırın ve eviyenin olduğu alana kaymayan bir döşeme kaplatmayı düşününüz.
• Sıvı yağın alev alması durumunda, ocağı kapatınız ve tavanın kapağını örtünüz ya da alevleri söndürmek için yangın battaniyesi kullanınız. Yangının yayılmasına ve ağır yaralanmalara yol açabileceğinden, tavayı bu durumda evde dolaştırmayınız. Yağ yeniden alev alabileceğinden, kapağı açmadan önce yağın soğumasını bekleyiniz.
• Mutfakta yangın çıkması ve ileri yaş ya da başka bir nedenden ötürü söndürmeye cesaret edememeniz durumunda, aleti kapatınız, mutfaktan ayrılınız ve güvenli bir yerdeki telefondan (110) çevirerek İtfaiyeyi arayınız.


Soru :

Yangın Sigorta Poliçesiyle hangi teminatlar alınmaktadır?

Cevap :

Yangın Sigorta Poliçesi ile yangın, yıldırım, infilak veya yangın ve infilak sonucu oluşacak duman, buhar ve ısının vereceği zararlar teminat altına alınmaktadır.


Soru :

Yangın sigorta poliçesinde ek sözleşmeyle teminat altına alınabilen rizikolar nelerdir?

Cevap :

Ek sözleşmeyle ve prim ödemek kaydıyla teminat alınabilecek rizikolar şunlardır: Grev- lokavt kargaşalık-halk hareketleri-kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, sel veya su baskını, dahili su, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz araçları çarpması, fırtına,duman, dolu, yer kayması, kar ağırlığı, enkaz kaldırma.


Soru :

Yangın sigorta poliçesiyle teminat altına alınan taşınmaz mallar nelerdir?

Cevap :

Yangın Sigorta Poliçesi Genel şartlarının A.2. maddesine göre; aksine sözleşme yoksa binaların
dışındaki eklentiler ( bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi ) ile binaların içinde veya üzerinde bulunan binayı tamamlayıcı nesneler ( sabit tesisat, asansör, yürüyen merdiven, yıldırımlık, anten gibi) sigorta bedeli kapsamındadır.


Soru :

Yangın sigortalarında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Cevap :

Bu branştaki önemli husus, yangın sigortasında kullanılan “bina değeri” teriminin sigortalı kıymetin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Bu maliyetin içinde arsa değeri ve binanın bulunduğu bölgeye göre oluşan değeri yer almamaktadır. Yapı tipine ve kullanılan inşaat malzemesinin kalitesine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanır.
Savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, herhangi bir nükleer yakıttan meydana gelen zararlar, kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen zararlar ve yangın çıkarmaksızın kavrulma neticesinde meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır.
Hasar durumunda ilk olarak “hasar ihbarı”nda bulunulması gerekmektedir. Hasar ihbarı esnasında poliçe numarası, tahmini hasar meblağı, hasarın oluş şekli, oluş tarihi gibi bilgiler önemlidir. Daha sonra istenecek evraklar hasar gören malın veya hasarın türüne göre belirlenecektir.
Ayrıca yangın sigortası yaptırmadan yukarıda sayılan ek teminatlar alınamaz.
Sigorta şirketleri konutlar ve işyerleri için paket poliçeler düzenleyerek, yukarıda sayılan teminatları tek poliçeyle güvence altına almaktadırlar. Paket poliçeler ile yangın, yangın mali sorumluluk, yangının birçok ek teminatı ve kaza sigortalarının konusuna giren hırsızlık, cam kırılması ve ferdi kaza teminatları birlikte verilmektedir.
İsim  :  *
Firma İsmi  :  
Telefon  :  
E-Posta  :  
Başlık  
Soru  :  *

 
EXPERT YANGIN Yangın Güvenlik Sistemleri

Kayışdağı Mah. Uslu Cad. Yunus Sokak
No: 8/A Ataşehir / İSTANBUL
Telefon : 0 (216) 304 38 76 pbx   Faks : 0 (216) 304 38 76
E-Posta : info@expertyangin.com 
  Gizlilik
Yazılım & Tasarım :